Til innholdet

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for økt kunnskap om rensing av prosessvann i lakseslakterier

Enda en utlysning fra FHF på starten av året, denne gang på kvalitet laksefisk.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901545

Laks transporteres i vann, bløs ut og kjøles i store tanker i lakseslakteriene. Det er gjort forsøk som viser at kontroll på prosess og vannmiljø kan redusere bakterienivå i laksen betydelig. I dag kreves det et stort forbruk av vann for denne prosessen. Men for å holde energiforbruket nede er det nødvendig å gjenbruke vannet. Så i dette prosjektet så søker vi å gi kunnskapsgrunnlag for utvikling av en industriell teknologi for rensing og gjenbruk av prosessvann i lakseslakterier.

keyboard_arrow_up