Til innholdet

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. kr til utvikling av ny- og skånsom teknologi for mer effektiv intern logistikk av råstoff ved norske pelagiske konsumanlegg

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901358

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. kr til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs «Prosjekt i Bedrift»-ordning (PIB). Søknadsfristen er 25.november.

Den internasjonale konkurransen innen produksjon og salg av pelagisk fisk er stor. For å sikre en fortsatt effektiv, konkurransedyktig og bærekraftig produksjon av pelagisk fisk til konsum fra Norge, må industrien videreutvikle det norske kvalitetsfortrinn og gode omdømme i markedet. Utlysningen rettes mot utvikling av ny- og skånsom teknologi for bedre intern styring og transport av pelagisk fisk mellom punktet for størrelsessortering og pakking i 20 kg's standard emballasje ved et tradisjonelt norsk pelagisk konsumanlegg.

keyboard_arrow_up