Til innholdet

FHF lyser ut inntil 9,5 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901246

Løsninger som utvikles i samspill mellom teknologileverandør og sjømatbedrift er det som vil løse flere viktige utfordringer i næringen. Derfor lyser FHF nå ut 9,5 mill. kroner nettopp til dette samspillet.

På flere områder vil teknologiske nyvinninger være være helt avgjørende for å løse viktige utfordringer i næringen.
Ikke minst gjelder dette på området flåteteknologi, samt på bearbeidingssiden, både innen pelagisk, konvensjonell og torskefisk. Løsningene finnes oftest i samspillet mellom sjømatbedrift og teknologileverandør.

keyboard_arrow_up