Til innholdet

FHF lyser ut midler til økt kunnskap om hvordan næringen kan redusere sitt plastavfall samt til forekomst av mikro- og nanoplast i fisk

Sjømatnæringen lever av havet og da er det en forutsetning at havet er rent. Det er i dag et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901521
Prosjektnr: 901520
Prosjektnr: 901519
Prosjektnr: 901518

Hvordan kan sjømatnæringen redusere sine utslipp? Hvor mye stammer fra næringen? Vi trenger også mer kunnskap om mikro- og nanoplast i fisken. Hvor mye er det? Er det av betydning for mattrygghet, fiskehelse og kvalitet? De rike havressursene Norge rår over blir stadig viktigere for landet. Forutsetningen er at vi tar vare på miljøet.

FHF har valgt å konkurranseutsette arbeidet med å få økt kunnskap om hvordan sjømatnæringen kan redusere utslipp av plast og økt kunnskap om mikroplast og nanoplast i fisk.

Utlysningen er delt i to tema:

  • Tema 1: Hvordan kan norsk sjømatnæring redusere sine utslipp av plast og mikroplast, og hvilke utfordringer og løsninger finnes knyttet til utslipp av plast og mikroplast fra næringen?

  • Tema 2: Kunnskap om forekomst av mikroplast og nanoplast i fisk

Konkurranseutsettingen skjer ved at FHF foretar en åpen utlysning. FHF har avsatt inntil 5 millioner kroner totalt for denne utlysningen. 3 millioner for tema 1 og 2 millioner for tema 2. Forutsatt at de oppfyller kriteriene for utlysningen og får tilfredsstillende evaluering tar FHF sikte på å etablere inntil tre prosjekt for hvert tema. Enkeltsøknader skal rettes mot et av temaene.

keyboard_arrow_up