Til innholdet

FHF utlyser 10 mill. for nye forebyggende metoder mot lakselus

En av løsningene på lakselus-utfordringen kan finnes i forebyggende metoder som ennå ikke er utviklet. De vil FHF bidra til å finne, og utlyser 10 millioner kroner.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901461
Prosjektnr: 901460
Prosjektnr: 901413

Kampen mot lakselus skjer på mange fronter, og innsatsen er stor. Noen endelig løsning ikke er funnet, men noe som er hevet over enhver tvil er at det finnes mange gode idéer, kanskje muligheter ingen har tenkt på, kanskje finnes det teknologier eller løsninger som kan overføres fra andre bransjer. For havbruksnæringen er det avgjørende at alle muligheter undersøkes. Muligheten for å teste ut nye forebyggende metoder og nye konsepter må finnes.

Her har FHF som næringens FoU-verktøy et åpenbart ansvar og tar det.
Nå lyses 10 millioner kroner ut for nettopp å stimulere til utvikling av nye forebyggende metoder for forebygging gjennom vitenskapelig testing av nye konsepter.


- Det er ikke tvil om at det finnes mange idéer og konsepter for forebygging av lakelus som ikke er testet ut, sier Kjell Maroni fagsjef i FHF. Det må finnes en mulighet for å vitenskapelig teste ut nye forebyggende muligheter, og vi tror at denne utlysningen sammen med andre tiltak fra FHF vil være viktige bidrag til forebygging mot lakselus.

keyboard_arrow_up