Til innholdet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901111
Prosjektnr: 901112
Prosjektnr: 901094
Prosjektnr: 901096
Prosjektnr: 901097
Prosjektnr: 901089

FHF introduserer Prosjekt i Bedrift gjennom en større utlysning, for å bidra til økt implementering og nytte av FoU-investeringer i bedriftene. Søknadsfristen er utvidet til 31. januar.

FHF-ordningen Prosjekt i Bedrift er en modell for å øke direkte involvering i bedriftene i næringen, og også leverandørindustri, for å skape konkrete resultater i bedriftene av FoU-investeringer.
Søkere på midler under utlysningen kan være norske sjømatbedrifter, fortrinnsvis i samarbeid med teknologileverandør.
Teknologibedrifter kan også søke direkte, da under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid med sjømatbedrift. 

Utlysningen som nå er lagt ut gjelder totalt inntil 7,4 millioner kroner, og er fordelt på fire områder:

Torskefisk industri
Fartøyteknologi
Konvensjonell industri
Pelagisk industri.

keyboard_arrow_up