Til innholdet

Forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula

FHF lyser ut midler for å utvikle forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Sykdommen parvicapsulose hos laks er forårsaket av parasitten Parvicapsula pseudobranchicola. Parasitten har vært kjent i lakseoppdrett siden 2002 og kan gi store tap av oppdrettslaks i sjøfasen, særlig i Troms og Finnmark.

Flere forskningsmiljøer har i mange år lett etter hovedverten uten hell, men på EAFP konferansen 2023 presenterte islandske forskere at de nylig har identifisert en hovedvert til P. pseudobranchicola (Erlinsdottir et al. Abstract EAFP 2023).
Kunnskap om hovedverten åpner opp for ny forskning som kan minimere tapene relatert til denne parasitten, og det er bakgrunnen for denne utlysningen.

Målet med prosjektet er å utvikle forebyggende tiltak mot smitte og tap relatert til parvicapsula i norsk havbruksnæring.      

Utlysningen har en åpen økonomisk ramme og det tas sikte på finansiering av ett prosjekt, men flere prosjekter kan være aktuelle om det kommer inn flere parallelle gode ideer til å løse problemstillingen.

Det kan søkes om finansiering av prosjekter med varighet på inntil 3 år, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode. Begrunnelse for dette må komme tydelig fram i søknaden.

keyboard_arrow_up