Til innholdet

Inntak av ketolinsyre og mulig effekt på etablert aterosklerose

FHF lyser ut inntil 7,5 mill NOK for å kartlegge om inntak av ketolinsyre har effekt på etablert aterosklerose hos mus og mennesker.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Gitt den belastningen kardiovaskulærsykdom har for pasienter, pårørende og helsevesenet er det stort behov for bedre behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer. 

Det er kjent at EPA og DHA kan forebygge hjertekarsykdom. FHF har fått gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til kartlegging av ketolinsyrens positive egenskaper på syntese av EPA og DHA hos mus og laks. Resultatene fra prosjektene har vært positive og viser at inntak av ketolinsyre stimulerer kroppens egensyntese av EPA og DHA.

FHF ønsker i denne utlysningen å få kartlagt hvorvidt inntak av ketolinsyre kan ha en helende effekt på pasienter med etablert aterosklerose. Prosjektet skal omfatte både musestudier og humane intervensjonsstudier.

Målsetting 

Kartlegge om inntak av ketolinsyre kan ha effekt på etablert aterosklerotisk sykdom i mus og menneske.

Delmål:

  • Gjennomføre museforsøk med sikte på å kartlegge om inntak av ketolinsyre påvirker etablert ateroskleose hos mus.
  • Gjennomføre humant intervensjonsstudie for å kartlegge om inntak av ketolinsyre påvirker etablert aterosklerose hos mennesker.
keyboard_arrow_up