Til innholdet

Kartlegge og dokumentere egenskaper til lakseolje

FHF lyser ut inntil 6 mill. kroner. fordelt på 2 ulike prosjekter for å få kartlagt og dokumentert viktige egenskaper ved lakseolje fra norsk oppdrettslaks.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB! Utlysningen er endret.
Et delmål i utlysningen er fjernet; å anbefale døgndose for mennesker.
FHF har etter en revidering kommet til at det ikke bør være et delmål i denne utlysningen da det er for lite grunnlag i de øvrige deler av prosjektet til å gjøre en slik anbefaling.

Eksporten av lakseolje har økt de siste årene. I hovedsak går slik olje til produksjon av fôr til andre fiskeslag og pet-food. 

Oksidasjon og holdbarhet er kvalitetskriterier som har stor betydning for produktkvalitet til produktene fra denne sektoren av sjømatnæringen.. En økning av oksidasjonsnivået vil være viktig å få undersøkt nærmere fordi oksidasjon og holdbarhet har stor betydning for sluttproduktene.

Utlysningen skal lede til to prosjekter med to separate målsettinger:

Prosjekt 1, med en økonomisk ramme på inntil 3 mil. kr., har som mål å oppnå en minst mulig oksidert lakseolje ved lagring over tid.
Det skal vises hvordan oksidasjonsutviklingen og holdbarheten i lakseolje påvirkes over tid ved bruk av ulike antioksidanter og ulikt oksidasjonspress.
En evt. sammenheng mellom ulikt fòr til laks og lakseoljens holdbarhet skal kartlegges. 

Prosjekt 2, med en ramme på inntil 3 mill. kr.,  skal sammenligne opptak av EPA/DHA fra lakseolje med opptak av samme fettsyrer fra andre marine oljer.
Det skal også undersøkes om det er forskjell i kroppens opptak av fettsyrer fra lakseolje og andre marine oljer ved bruk av forsøksdyr.

Det skal leveres ett prosjektforslag for hvert prosjekt.
Samme søker kan søke på enten det ene eller begge prosjekter.

Prosjektenes varighet er inntil 2 år med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

Lakseoljen skal være produsert i Norge av norsk oppdrettslaks.

Prosjektene skal være forankret i eksisterende kunnskap og synliggjøring av synergier med eventuelt pågående aktiviteter.

keyboard_arrow_up