Til innholdet

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker

FHF lyser ut midler til systematisk kartlegging over 5 år av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.


Mørke flekker i laksefilet er en betydelig og kjent problemstilling i næringen.

FHF har over flere år finansiert forskning for å lete etter årsaker og finne løsninger som kan begrense eller hindre dannelse av melaninflekker i laks.
En oversikt over utviklingen av problemet over tid kan gi viktig informasjon om årsakssammenhenger. I et tidligere prosjekt 900824 ble det gjennomført kartlegging ved rapportering fra produsenter. Denne ordningen førte til en god status på forekomst og spredning, men deltakelsen var begrenset til et fåtalls bedrifter. 

Det mangler en bred oversikt over tid på dokumentasjon av hvor stor andel av laks som har mørke flekker, hvilken type det er og størrelse på flekkene.

FHF ønsker å sette i gang en ny og utvidet kartlegging av melanin/mørke flekker i laksefilet. Det er viktig at registrering foretas i et format som er sammenlignbart med tidligere analyser, og det er ønske om forbedring og rasjonalisering av registreringsmetodikk.
Sporing tilbake til oppdrettslokalitet og settefiskleverandør skal legges inn i registreringen.  

Hovedmål er å gjennomføre en systematisk kartlegging over 5 år av forekomst av mørke flekker i laksefilet ved norske filet- og foredlingsfabrikker.

Prosjektet skal i tillegg:

  • Kartlegge forekomst av mørke flekker i forhold til hvor laksen er produsert frem til slakt.
  • Kartlegge forekomst av mørke flekker i forhold til produksjonsteknologi frem til slakt.
  • Utvikle et system for automatisk innrapportering og rapportering som kan videreføres etter 5-årsperioden
keyboard_arrow_up