Til innholdet

Kartlegging av overlevelse og fiskevelferd ved fangst av sei med snurrevad

FHF lyser ut inntil 2.250.000 NOK for å kartlegge overlevelse og fiskevelferd hos sei fanget med snurrevad.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Leveranser av levende torsk og hyse som slaktes under kontrollerte forhold gir grunnlag for pre-rigor produksjon av høykvalitetsprodukter med lite spalting, god konsistens og lite restblod. Hvitfiskindustrien har også satt fokus på leveranser av levende sei fra snurrevadflåten for ferskpakking og filetproduksjon.

Det kan imidlertid være større utfordringer med levende-leveranser av sei fra snurrevad enn for torsk og hyse. For å kartlegge mulighetene for leveranser av levende sei fra snurrevadflåten til filetproduksjon skal det gjennomføres et prosjekt for å skaffe økt kunnskap om overlevelse i forbindelse med selve fangsten. Gjennom prosjektet skal det også testes om tanker som er designet for torsk også kan brukes på sei, men da med lavere tetthet enn det som er vanlig for torsk. 

Målsetting med prosjektet er å kartlegge overlevelse og fiskevelferd ved fangst av sei med snurrevad.

Delmål vil være:
- Utarbeide en kunnskapsstatus basert på tidligere erfaring og forskning inkl. gjennomføring av en workshop med næringsaktører.

- Øke kunnskapen om hvordan fangstoperasjoner (dybde, halstørrelse, oppstigning), fiskestørrelse og sesong påvirker overlevelse for sei.

- Teste overlevelse ved levendelagring om bord og levende frakt av sei med ulike fyllingsgrader av fisk i tank.

 

keyboard_arrow_up