Til innholdet

Klinisk effekt på tørr hud og eksem ved bruk av ketolinsyre fra pelagisk fisk

FHF lyser ut inntill 4,5 mill NOK for å gjennomføre kliniske studier på mennesker for å undersøke eventuell virkning av ketolinsyre på tørr hud/eksem.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Tørr hud og eksem forekommer hyppig blant folk, cirka én av 10 personer, og med høyeste prevalens hos barn. Dårlig struktur i tørr hud/eksem fører til vanntap og økt sannsynlighet for infeksjon, som dermed forverrer tilstanden. Den vanlige behandlingen er bruk av fuktighetskremer og steroidkremer for å dempe inflammasjon. Steroider har ofte god kortsiktig effekt, men har den bivirkningen at de fremmer tynn hud og har derfor begrenset bruksområde for områder som f.eks. ansiktet.

Det er vist at fiskeoljer fra nordatlantiske fiskearter som makrell og sild har gunstige biologiske effekter på hudceller. Per i dag mangler næringen vitenskapelig dokumentasjon på hvorvidt marin olje fra pelagisk fisk kan ha en positiv effekt på tørr hud. Ved dokumentasjon på at slike oljer har effekt på eksem og tørr hud hos mennesker vil dette både bidra til å redusere et stort helseproblem, og samtidig være med å gi økt verdiskaping til pelagisk sektor.

Målsetting 

Å gjennomføre kliniske studier på mennesker for å undersøke eventuell virkning av ketolinsyre på tørr hud/eksem.

    • Avklare eventuell virkning på tørr hud/eksem ved inntak av ketolinsyre
    • Avklare hvorvidt påføring av ketolinsyre utenfra kan ha effekt på tørr hud/eksem.
keyboard_arrow_up