Til innholdet

Lønnsomhetsvurdering og beslutningsstøtte ved produksjonsbiologiske beslutninger innen lakseoppdrett

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner for å utvikle metodikk for lønnsomhetsvurdering og å tilgjengeliggjøre denne som beslutningsstøtte til bruk i produksjonsbiologiske enkeltbeslutninger innen lakseoppdrett.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bekjempelse av lakselus, fiskehelse og velferd er blant de viktigste felles utfordringene for å skape grunnlag for bærekraftig vekst i lakseproduksjonen i Norge. Utfordringene har også negativ økonomisk betydning, både i form av økte kostnader, og gjennom redusert tilvekst, kvalitetsforringelse og dødelighet i produksjonen.

Det foregår en stadig akselererende utvikling av ny kunnskap, teknologi og metoder som samlet har stort potensial til å løse disse utfordringene.
Ved implementering av ny teknologi og nye forebyggende metoder er det svært krevende å gjøre gode og omforente kost-nyttevurderinger.

Målsetting med utlysningen er å utvikle metodikk for lønnsomhetsvurdering og å tilgjengeliggjøre denne som beslutningsstøtte til bruk i produksjonsbiologiske enkeltbeslutninger med stor usikkerhet.

keyboard_arrow_up