Til innholdet

Materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK til utvikling av teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er i dag ingen kjente løsninger for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau, og de ender derfor opp på avfallsdeponi. På deponiene må de graves ned og kostnader for slik avhendelse vil øke. 

Det er sterk interesse fra snurrevadflåten, leverandørindustri og myndighetene i å finne løsninger for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau. 

Målsetting med prosjektet er å utvikle teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau.

Det skal utvikles et konsept for splitting av wire og danline.
Kvalitet på splittet materiale mht resirkulering skal testes.
Presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten skal utarbeides

keyboard_arrow_up