Til innholdet

Mulig effekt av ketolinsyre på Alzheimers sykdom

FHF lyser ut inntil 5 mill. kr. for å kartlegge hvorvidt inntak av ketolinsyre-beriket diett hos egnede forsøksdyr har en mulig effekt på Alzheimers sykdom.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

FHF har pågående flere prosjekter knyttet til helsemessige effekter ved inntak av ketolinsyre. Dette har vært av stor interesse for pelagisk næring. Funn er allerede tatt i bruk og blitt kommersialisert.

Ut fra litteraturen er det holdepunkter for at inntak av omega-3 fettsyrer gir redusert forekomst av Alzheimer blant eldre.

Basert på eksisterende kunnskap om ketolinsyre, vil det være spesielt interessant å studere hvilke effekter denne lange monoumettede fettsyren eventuelt kan ha på utviklingen av Alzheimers sykdom. I første omgang i egnede dyreforsøk.  

Det tas sikte på å gjennomføre 1 prosjekt.

Målsetting med prosjektet er å kartlegge hvorvidt inntak av ketolinsyre-anriket diett hos egnet forsøksdyr har en mulig effekt på Alzheimers sykdom. 

 

keyboard_arrow_up