Til innholdet

Mulighetstudie - Helhetlig fabrikkarrangement for automatisert prosessering av prosessflyten i havfiskefartøy

FHF lyser ut inntil kr. 2,0 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i havfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Automatisering av enkeltoperasjoner i havfiskeflåten er kommet så langt at det vil være interessant for rederier som skal bygge nytt å tenke på hvordan store deler av prosessflyten skal helautomatiseres. Dette innebærer at kommersielle maskiner som er ferdigutviklet og maskiner som er under utvikling settes inn i et helhetlig og mest mulig optimalt logistikksystem. Man tar altså steget fra å automatisere enkeltoperasjoner til å automatisere prosessflyten.

Hovedmål med prosjektet er å utvikle et tilnærmet helautomatisk fabrikkdesign med en prosessflyt som er effektiv og kvalitetsfremmende

 

Det er definert to delmål:

  1. Utvikle et fabrikkdesign med optimal prosessflyt der maskiner for automatiserte enkeltoperasjoner er inkludert
  2. Lage en animasjon som viser enkeltoperasjoner og prosessflyt fra mottak til lasterom og lossing
keyboard_arrow_up