Til innholdet

Ny teknologi for å identifisere og skille ut fisk for forebyggende slakting

FHF lyser ut midler for å utvikle teknologi som kan bidra til bedre fiskevelferd, ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra svekket fisk. Utlysningen er under FHFs Prosjekt i bedrift-ordning (PiB)

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Næringen bruker store ressurser for å sikre en best mulig fiskehelse, -velferd og overlevelse fram til slakt. 

For å bedre fiskevelferden og unngå at svekket fisk går til spille har næringen de siste årene gjort store driftsmessige forbedringer der moderne bløggebåter brukes til forebyggende slakting på lokalitet.
Det er imidlertid fortsatt både vanskelig og svært arbeidskrevende å identifisere og fysisk skille ut alle enkeltindivider som av velferds- eller produksjonshensyn bør tas inn til forebyggende slakting.

FHF lyser derfor ut midler for å få fram gode ideer og prosjekt som kan løse denne utfordringen.

Målsetting er å utvikle teknologi for å identifisere og/eller effektivt skille ut fisk som av velferds- eller produksjonshensyn bør tas inn til forebyggende slakting.

Det er ikke satt noen øvre økonomisk ramme for utlysningen. Totale kostnader i den enkelte søknad vil imidlertid bli vurdert ut fra forventet næringsnytte, implementerbarhet og planlagte leveranser

keyboard_arrow_up