Til innholdet

Ny teknologi for fjerning av vann ved fremstilling av fiskemel

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK innen FHFs PiB-ordning for å utvikle ny energieffektiv teknologi for fjerning av vann ved fremstilling av fiskemel. Utlysningen er rettet mot pelagisk sektor.

Teknologien som i dag benyttes til tørking av fiskemel ved norske pelagiske mel- og oljeanlegg skjer i all hovedsak vha fossil energikilde.

Siden alternative- og konkurransedyktige energibærere er begrenset, vil det være viktig å se nærmere på alternative teknologier og hvilke muligheter som finnes for energisparing og redusert CO2 avtrykk fra tørking og inndamping av høykvalitets fiskemel.

Målsetting med prosjektet er å utvikle ny, eller teste ut eksisterende og alternative teknologier for mer energieffektiv og miljøvennlig fremstilling av høykvalitets fiskemel fra pelagisk fisk.

keyboard_arrow_up