Til innholdet

Ny teknologi for fjerning av vann ved fremstilling av fiskemel

FHF lyser ut inntil 6 mill. NOK innen FHFs PiB-ordning for å utvikle ny energieffektiv teknologi for fjerning av vann ved fremstilling av fiskemel. Utlysningen er rettet mot pelagisk sektor.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Teknologien som i dag benyttes til tørking av fiskemel ved norske pelagiske mel- og oljeanlegg skjer i all hovedsak vha fossil energikilde.

Siden alternative- og konkurransedyktige energibærere er begrenset, vil det være viktig å se nærmere på alternative teknologier og hvilke muligheter som finnes for energisparing og redusert CO2 avtrykk fra tørking og inndamping av høykvalitets fiskemel.

Målsetting med prosjektet er å utvikle ny, eller teste ut eksisterende og alternative teknologier for mer energieffektiv og miljøvennlig fremstilling av høykvalitets fiskemel fra pelagisk fisk.

keyboard_arrow_up