Til innholdet

Nye overvåkingsteknologier i havbruksnæringen

FHF lyser ut 12 millioner NOK teknologisk tilpasning og dokumentasjon av nye og eksisterende overvåkingsteknologier for bedret velferd, lønnsomhet og bærekraft i norsk havbruksnæring.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901851
Prosjektnr: 901852
Prosjektnr: 901853

En rekke teknologileverandører jobber med å sette sammen, teste og selge sensor-/overvåkings-enheter for vannmiljø, fiskevelferd, fiskeadferd, fôring m.m. Mange av bedriftene som jobber med dette ønsker å komme videre med utvikling og realisering av potensialet for de respektive teknologier.

Det ligger et stort potensial i ubenyttete data og datarelasjoner som allerede samles inn med ulike «nye» teknologiske overvåkingsplattformer.

Derfor iverksetter FHF en satsing for å stimulere til denne teknologiutviklingen og muligheter for å oppnå velferds-, lønnsomhets- og miljøforbedringer i næringen.

Satsingen er en oppfølging av tidligere prosjekter som blant annet Teknologi for nye datatyper og informasjon som beskriver situasjon og tilstand hos laksefisk i kommersielle merder (LAKSIT) (fhf.no), men målsettingen med den nye satsingen er primært rettet mot utnyttelse av registreringer som allerede skjer med hjelp fra nye teknologier i samspill med eksisterende.

Målsettingen er å oppnå teknologisk tilpasning og dokumentasjon av nye og eksisterende overvåkingsteknologier som sammenstiller data for å oppnå konkrete forbedringer av velferd, lønnsomhet og bærekraft i norsk havbruksnæring.

keyboard_arrow_up