Til innholdet

Oppsamlingssystemer for avrenning fra ferskfisktransport

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle gode løsninger for oppsamlingssystemer for avrenning fra transport av ferskfisk på bil.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

FHF har tidligere finansiert prosjektet 901778; Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler. I prosjektet kom det frem at det viktigste tiltaket for å redusere avrenning fra vogntog som transporterer fisk er å kjøle fisken tilstrekkelig før den lastes på bil (<1 °C). Sjømatnæringen ser selv på ulike løsninger for å sikre god kjøling av fisken før den lastes på bil, og det testes ut flere ulike alternativ til tette kasser.

Næringen ser behov for at det kan etableres oppsamlingssystemer for avrenningsvann på bil.

Det kan blant annet være behov for å etablere en nasjonal infrastruktur langs veiene for tømming av oppsamlet avrenningsvann fra oppsamlingstanker på bil. 

Det vil være viktig å få belyst hvor mye volum en har behov for å samle opp ved ulike scenarier. Videre hvordan de ulike løsningene fungerer i praksis under transport, med særlig vekt på forholdene vinterstid. 

Målsetting med prosjektet er å utvikle kunnskap og tekniske løsninger som kan bidra til å etablere oppsamlingssystemer for avrenning fra transport av fersk fisk på bil.

Et mulighetsstudium skal gjennomføres, som grunnlag for å etablere funksjonelle løsninger for oppsamlingssystemer beregnet for avrenning fra transport av ferskfisk på bil, og hvordan disse systemene kan implementeres, forvaltes og driftes.

Ulike tekniske løsninger for oppsamling av avrenningsvann på bil skal testes ut og eventuelt videreutvikles. 

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt med bakgrunn i utlysningen.

keyboard_arrow_up