Til innholdet

Påvirkning på klima, miljø og natur ved forskjellige produksjonsformer i lakseoppdrett

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner for å evaluere ulike produksjonsformers påvirkning på klima, miljø og natur, samt evaluere effekten av mulige nye krav til nye tillatelser og endrede produksjonsreguleringer

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det finnes i dag ikke en bred total evaluering av de påvirkningene de ulike produksjonsformene for oppdrett av laksefisk har på klima, miljø og natur. Konsekvenser ønskes kartlagt ved utarbeidelse av forskjellige scenarier for en endring av produksjonsformer for produksjon av laksefisk f.eks. fra åpne merder i sjø og til landbasert produksjon, til store anlegg langt til havs eller semilukkede anlegg i sjø frem mot 2050. Påvirkningen fra de ulike produksjonskonseptene ønskes systematisk og grundig evaluert.

Samtidig gjøres det vurderinger rundt mulige nye rammebetingelser for de ulike produksjonsformene, da deres fotavtrykk er ulike. Fremtidige rammebetingelser for etablering og drift for de enkelte produksjonsformer kan bli ulike, noe som vil endre den totale virkningen denne form for matproduksjon har på klima, miljø og natur.

 

Prosjektet vil ha tre målsettinger:
1) Evaluere påvirkninger på klima, miljø og natur fra produksjon av laksefisk ved realisering av og drift av ulike produksjonsformer i Norge, hensyntatt sosial og økonomisk bærekraft.

2) Utvikle ulike langsiktige scenarier frem mot 2050 for virkninger på klima, miljø og natur ved dagens og fremtidig produksjonsnivå og ved ulike produksjonsformer.

3) Utarbeide en overordnet analyse av scenariene i delmål 2 med hensyn til økonomisk og sosial bærekraft.

 

keyboard_arrow_up