Til innholdet

Produksjon og utsetting av setteplanter til tare

FHF lyser ut inntil 5mill. NOK for å optimalisere produksjon og utsetting av setteplanter til tare, spesielt relatert til muligheter for direkte såing på tau o.l. ved utsett i sjø.

Det er behov for en bedre metode for fremstilling av utsettingsorganismer for å sikre en god start i sjø og forutsigbar produksjon av tare.

I dag brukes i hovedsak utsåing på tynne tau i landbaserte anlegg, som så tvinnes rundt tykkere tau ved utsett i sjø (twine). Dette har vist seg vanskelig for effektivisering og oppskalering. Direkte utsåing av gametofytter og sporofytter på bæretau ved utsett i sjø er derfor ønskelig for en mer forutsigbar og kost-effektiv drift. Det er nødvendig å få frem ny kunnskap for å få en forutsigbar, oppskalerbar og god produksjon av setteplanter til tare.

 

Målsetting med prosjektet er å optimalisere produksjon og utsetting av setteplanter til tare, spesielt relatert til muligheter for direkte såing på tau o.l. ved utsett i sjø.


Det tas sikte på etablering av 1-2 prosjekter.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet

keyboard_arrow_up