Til innholdet

Produksjon og utsetting av setteplanter til tare

FHF lyser ut inntil 5mill. NOK for å optimalisere produksjon og utsetting av setteplanter til tare, spesielt relatert til muligheter for direkte såing på tau o.l. ved utsett i sjø.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er behov for en bedre metode for fremstilling av utsettingsorganismer for å sikre en god start i sjø og forutsigbar produksjon av tare.

I dag brukes i hovedsak utsåing på tynne tau i landbaserte anlegg, som så tvinnes rundt tykkere tau ved utsett i sjø (twine). Dette har vist seg vanskelig for effektivisering og oppskalering. Direkte utsåing av gametofytter og sporofytter på bæretau ved utsett i sjø er derfor ønskelig for en mer forutsigbar og kost-effektiv drift. Det er nødvendig å få frem ny kunnskap for å få en forutsigbar, oppskalerbar og god produksjon av setteplanter til tare.

 

Målsetting med prosjektet er å optimalisere produksjon og utsetting av setteplanter til tare, spesielt relatert til muligheter for direkte såing på tau o.l. ved utsett i sjø.


Det tas sikte på etablering av 1-2 prosjekter.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet

keyboard_arrow_up