Til innholdet

Reduksjon i utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 14 millioner NOK for å redusere utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen.

Det er et mål for næringen å redusere utslipp av mikroplast fra havbruk til miljøet.  Det er tidligere vist at man finner forekomst av mikroplast som kan stamme fra havbruksanlegg i miljøet rundt havbruksanlegg. Men omfang og betydning er i dag relativt ukjent.

Det er derfor stort behov for kunnskap om forhold som medfører utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg og kvantifisere utslippene. Da spesielt fra not, ring og tauverk. I tillegg må det utvikles kunnskap om tiltak for å redusere utslipp og for å måle effektene av tiltak.

I RAS-anlegg vil biofilter av plast være i konstant omrøring og det vil hele tiden være kollisjon mellom ulike deler i biofilteret, men det er lite kjent om mikroplast og plastmyknere akkumuleres og forurenser i RAS-anlegg.

I utlysningen defineres to separate målsettinger:

 1. Redusere utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg.
  • Kvantifisere reduksjon av utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg ved innføring av gjennomførbare tiltak under relevante miljøforhold.
  • Utvikle modeller for beregning av utslipp av mikroplast ved bruk av ulike tiltak og under ulike forhold basert på etterprøvbare forsøk
   Mål 1 vil ha en økonomisk ramme på 10 mill. kroner
 1. Redusere forekomst av mikroplast og plastmyknere i RAS-anlegg
  • Kvantifisere forekomst av mikroplast og plastmyknere i vann og i fisk i RAS-anlegg og i utslipp inkludert organisk materiale fra slike anlegg
  • Foreslå og dokumentere relevante tiltak for å redusere forekomst og utslipp av mikroplast og plastmyknere i og fra RAS-anlegg.
   Mål 2 vil ha en økonomisk ramme på 4 mill. kroner

   Søknader skal rettes inn mot kun en av målsetningene, 1 eller 2 og det tas sikte på å finansiere 1 prosjekt for hver målsetning.
keyboard_arrow_up