Til innholdet

Reduksjon i utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 14 millioner NOK for å redusere utslipp av mikroplast fra oppdrettsnæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er et mål for næringen å redusere utslipp av mikroplast fra havbruk til miljøet.  Det er tidligere vist at man finner forekomst av mikroplast som kan stamme fra havbruksanlegg i miljøet rundt havbruksanlegg. Men omfang og betydning er i dag relativt ukjent.

Det er derfor stort behov for kunnskap om forhold som medfører utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg og kvantifisere utslippene. Da spesielt fra not, ring og tauverk. I tillegg må det utvikles kunnskap om tiltak for å redusere utslipp og for å måle effektene av tiltak.

I RAS-anlegg vil biofilter av plast være i konstant omrøring og det vil hele tiden være kollisjon mellom ulike deler i biofilteret, men det er lite kjent om mikroplast og plastmyknere akkumuleres og forurenser i RAS-anlegg.

I utlysningen defineres to separate målsettinger:

 1. Redusere utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg.
  • Kvantifisere reduksjon av utslipp av mikroplast fra havbruksanlegg ved innføring av gjennomførbare tiltak under relevante miljøforhold.
  • Utvikle modeller for beregning av utslipp av mikroplast ved bruk av ulike tiltak og under ulike forhold basert på etterprøvbare forsøk
   Mål 1 vil ha en økonomisk ramme på 10 mill. kroner
 1. Redusere forekomst av mikroplast og plastmyknere i RAS-anlegg
  • Kvantifisere forekomst av mikroplast og plastmyknere i vann og i fisk i RAS-anlegg og i utslipp inkludert organisk materiale fra slike anlegg
  • Foreslå og dokumentere relevante tiltak for å redusere forekomst og utslipp av mikroplast og plastmyknere i og fra RAS-anlegg.
   Mål 2 vil ha en økonomisk ramme på 4 mill. kroner

   Søknader skal rettes inn mot kun en av målsetningene, 1 eller 2 og det tas sikte på å finansiere 1 prosjekt for hver målsetning.
keyboard_arrow_up