Til innholdet

Redusere avrenning fra ferskfisk-transport

FHF lyser ut inntil 2,5 mill. NOK for å fremskaffe kunnskap om hvilket temperaturregime som bør holdes fra pakking til leveranse av ferskfisk for å redusere avrenning under transport.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Smeltevann av fersk sjømat som transporteres er rapportert av Statens vegvesen som et økende sikkerhetsproblem på veier og ferger, og sjømatnæringen ønsker å igangsette tiltak for å redusere problemet.

Det er krav til kjøling i animaliehygieneforordningen (forordning (EF) nr. 853/2004) og den stiller krav at uemballert fiskerivarer skal lagres på is og emballerte fiskerivarer skal lagres ved en temperatur som nærmer seg temperaturen i smeltende is.

De aktuelle bestemmelsene i regelverket:
Vedlegg III, Avsnitt VIII, kap III, bokstav A Krav til ferske fiskerivarer nr.1 .

Vedlegg III, avsnitt VIII, Kapittel VII: lagring av fiskerivarer nr. 1

Vedlegg III, Avsnitt VIII, kap VIII, transport av fiskerivarer nr. 1


Det er variasjon i hvordan dette siste leddet i sjømatproduksjonen håndteres, både med hensyn til nedkjøling og dokumentasjon av temperatur i fiskerivarer før transport, oppfølging av temperatur under transport, og utstyr for oppsamling av smeltevann under transport for å sikre at mengde smeltevann er håndterbart.

Sjømatnæringen ser behov for å fremskaffe kunnskap om hvilken temperatur som bør holdes i transportkjeden for fersk hvitfisk og laks/ørret for å redusere avrenning, og samtidig ivareta god kvalitet på produktene.

Målsetting 

Å skaffe kunnskap om hvilket temperaturregime som bør holdes fra pakking til leveranse av ferskfisk for å redusere avrenning under transport.  

_

Delmål

  • Kartlegge status og praksis for dokumentasjon av temperatur i leveransekjeden.
  • Avklare hvor mye avrenning det vil være hvis alle dagens krav til temperatur i produkt og kjølekjede frem til mottaker overholdes fullt ut.
  • Avklare hvilket temperaturregime som gir minst mulig avrenning uten at det gir negativ betydning for fiskekvalitet.
  • Kartlegge utstyr for oppsamling av smeltevann under transport og om det er dimensjonert i forhold til behov.
  • Gjennomføre en komparativ studie av hvordan disse utfordringene håndteres av andre sammenlignbare produsentnasjoner (som eksempelvis Færøyene og Island).
  • Utarbeide klare anbefalinger om tiltak som kan bidra til redusert avrenning basert på resultatene fra delmålene over.
keyboard_arrow_up