Til innholdet

Redusere bifangst av sjøfugl under fiske med not

FHF lyser ut inntil 2.000.000 NOK for å kartlegge omfanget av bifangst av sjøfugl under fiske med not og testing av metoder for å redusere dette.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

På verdensbasis er bifangst av sjøfugl i ulike fiskerier regnet som en av de alvorligste truslene mot flere arter.  I Norge har fokus vært rettet mot bifangst av sjøfugl i garn- og linefiskeriene, som er vurdert å være de fiskeriene med størst konfliktpotensial. I de senere år er det også rapportert om situasjoner der store mengder sjøfugler samler seg rundt kystnotbåter under vinterfisket etter NVG sild, når silda samler seg i fjordene i Troms på senhøsten. Det er ved noen tilfeller observert massedød av måker i områder hvor det samtidig har foregått fiske med not. I de senere årene har NINA gjennomført et prosjekt der forekomst av bifangst av sjøfugl i notfisket etter NVG sild er dokumentert. Et mer omfattende kartleggingsarbeid er nødvendig for å kunne dokumentere omfanget av dette problemet. Hvis en kan finne løsninger som kan bidra til å unngå problemet vil det være positivt for sjøfuglbestandene.

Målsetting 

Redusere bifangst av sjøfugl under fiske med not.

Delmål:

  • Kartlegge bifangst av sjøfugl ved notfiske (omfang, type fiskerier, tidspunkt, geografi)
  • Kartlegge og teste eksisterende systemer som kan hindre bifangst av sjøfugl ved notfiske

 

keyboard_arrow_up