Til innholdet

Risikovurdering av algetoksiner i nye marine fôrressurser til laks

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner til kunnskap om effekten av algetoksiner i fôr til laks relatert til fiskehelse.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901849

NB!

Den økonomiske rammen for utlysningen ble utvidet fra 7 til 10 mill. kroner  31.mars , da FHF har revidert anslaget på kostnader ved analyser som vil kreves i prosjektet.
Det presiseres at søknadsfrist ikke er endret, den er fortsatt 23. april.

Algetoksiner kan oppkonsentreres i blåskjell, tunikater og andre dyr som spiser alger. Slike arter er nå aktuelle som nye fôrråvarer til fisk. Toksiner lar seg ikke fjerne med frysing, varme eller syre slik at de kommer over i melet og fôret. Grenseverdier for hvor mye algetoksiner mennesker kan tåle er godt dokumentert, mens tålegrenser for fisk er mangelfullt dokumentert.

Data fra tidligere studier er hovedsakelig publisert i rapporter, en sammenstilling av kunnskap og erfaring samt publisering er nødvendig. Om nye biologiske studier er nødvendig må vurderes.

Toksiner som gir DSP og PSP regnes som de viktigste algetoksinene som kan bli et problem i de nye fôrråvarene. Fare for andre kjente og ukjente algetoksiner må også risikovurderes og mulige test-metoder for ukjente toksiner bør kartlegges.

Målsetting med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om effekten av algetoksiner i fôr til laks relatert til fiskehelse samt avklare om algetoksiner i fiskefôret kan overføres til filet eller biprodukter som innmat, blodvann, slam o.l.

Prosjektet skal gjøre klinisk uttesting av algetoksiner som gir DSP og PSP, det skal gjøres risikovurdering for andre relevante algetoksiner og det skal foretas kunnskaps- og erfaringssammenstilling av metoder for å redusere algetoksin nivået i blåskjell.

keyboard_arrow_up