Til innholdet

Seleksjon i reketrål – overlevelse hos utsortert reke

FHF lyser ut inntil 2.8 mill. NOK for å utvikle kunnskap om overlevelse hos reker som har gått gjennom seleksjonssystemer i reketrål.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Det har vært oppmerksomhet knyttet til rekefisket i sør de siste årene, spesielt med tanke på fangst og potensiell dumping av småreker.

I tillegg er det knyttet usikkerhet til overlevelse hos reker som blir utsortert og hvor de blir utsortert i vannmassen.

Det er jobbet mye med å finne gode seleksjonsløsninger, herunder utvikling av en ny type størrelsesselektiv rist, utvikling av nye trålkonstruksjoner.

Det er imidlertid stort behov for bedre kunnskapsgrunnlag som grunnlag for å kunne  utvikle tilfredsstillende løsninger.

 

Målsetting 

Målsettingen med prosjektet er å oppnå kunnskap om bedre/ mer skånsom seleksjon av undermålsreke og overlevelse hos utsortert reke.

 

Delmål:

  • Estimere den relative andel av reker som sorteres ut i havoverflaten for to alternative rekesekker.
  • Utvikle metodikk for å estimere overlevelse av reker som sorteres ut i havoverflate på forskjellige årstider.
keyboard_arrow_up