Til innholdet

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å utvikle en rask metode for automatisk sortering av rund tørrfisk.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Tørrfisk blir i dag sortert av en tørrfiskvraker i 20 ulike kvalitetsgrupper, og grovsortert i tre hovedgrupper. Dette er tidkrevende manuelt arbeid. Vrakerne kan ha store utfordringer når de skal bedømme kvaliteten på tørrfisken.
Kvalitetsfeil på tørrfisk (frostskader og blod) kan være vanskelig å oppdage og feilene visere seg først når fisken er ferdig sortert og blir vannet ut. I praksis betyr dette at feilene registreres først hos bedrifter og kundene som videreforedler fisken.

Næringen har etterspurt teknologi for å automatisere denne prosessen på tvers av kvalitetsgrupper med fokus på blod i fiskemuskel, frostskader, mucoso, samt grunnleggende kvalitet. Det er gjennom et FHF-prosjekt på rundfisk utviklet automatisk sortering ved hjelp av spektroskopi ved estimering av blodinnhold (FHF-901489 Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)). Det er ønskelig å dokumentere om denne teknologien også kan benyttes til sortering av tørrfisk.

Hovedmålsetting er å utvikle en rask og ikke destruktiv metode for å automatisk kvalitetssortering av tørrfisk.

Prosjektet skal i tillegg ha fire delmål: 

-Å teste om hyperspektral avbildning kan benyttes til automatisk kvalitetsvurdering av tørrfisk med kjent kvalitet på tvers av kvalitetsklassene.

-Å tilpasse og kalibrere teknologien for automatisk kvalitetsvurdering mht blod i fiskemuskel og grad av frostskader.

-Å teste muligheter for å sortere tørrfisk med bakgrunn i farge på skinnet, grad av mucoso, form og farge på skinn og grunnleggende sortering i kvalitetsgrupper (prima, sekunda og vrak).

-Å gjennomføre kost /-nytte analyser for å kunne implementere teknologien i daglig drift.

 

keyboard_arrow_up