Til innholdet

Teknologi for kjøling/tining og innfrysing av rund makrell som råstoff til produksjon av makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til å oppgradere og videreutvikle teknologi for kjøling/tining og innfrysing av rund makrell som råstoff til produksjon av makrellfilet innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Produksjon av makrellfilet i stor skala har et stort potensial for inntjening, verdiskaping og helårlig sysselsetting i pelagisk næring. 

For å ivareta markedets krav til kvalitet er det avgjørende at rund makrell før filetering oppnår en egnet temperatur på råstoffet. 

Tidligere har det være gjennomført ulike prosjekter med utvikling og testing av teknologi for tining og nedkjøling. 

Det vil være av stor verdi å videreutvikle en vertikal løsning til en oppgradert modell med forbedret utmatingsløsning og bruksområde.

Prosjektet vil være en videreføring av tidligere utviklingsløp innenfor dette produksjonsområdet av Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell.

Målsetting er å utvikle eller tilpasse en vertikal løsning i stor skala for tining, nedkjøling og innfrysing av rund makrell til filetering.

keyboard_arrow_up