Til innholdet

Teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau innenfor FHFs PIB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er i dag ingen kjente kommersielle løsninger for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau, disse (ca. 850 tonn hvert år) ender derfor opp på avfallsdeponi.

Det er sterk interesse fra snurrevadflåten og myndighetene for å finne en løsning på problemet.


Målsetting med utlysningen er å utvikle teknologi og metoder for materialgjenvinning av kasserte snurrevadtau.

Konsept for splitting av wire og danline skal utvikles.

Kvalitet på splittet materiale mht resirkulering skal testes.

Presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten skal utareides.

keyboard_arrow_up