Til innholdet

Temperaturstyring for optimal kvalitet og utbytte ved klippfiskproduksjon.

FHF lyser ut inntil 3.500.000 NOK for å dokumentere hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet ved klippfiskproduksjon.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er et kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedringer i hele verdikjeden for klippfiskproduksjon. FHF har gjennom tidligere prosjekter vist betydningen av temperatur i produksjonen ved tining, salting, modning, tørking og lagring.

Det er nå behov for å gjennomføre en helhetsstudie knyttet til hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen for klippfisk.  

Målet med prosjektet er å dokumentere hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet ved klippfiskproduksjon.

Prosjektet skal ha en rekke delmål:

  • Utarbeide en kunnskapsstatus om hvordan temperatur påvirker utbytte og kvalitet, gjennomgående i hele produksjonsprosessen.
  • Kartlegge optimal temperaturstyring og prosess ved tining, salting, modning, tørking og lagring.
  • Dokumentere muligheter og synergier for utnyttelse av overskuddskulde i tineprosessen.
  • Beregne/dokumentere utbytte og kvalitetsvurdering i hvert steg av produksjonen med bedriftenes egne kriterier vs. instrumentelle målinger.
  • Utarbeide forslag til «beste praksis» for de ulike prosesstrinn og den totale produksjons-prosessen.
keyboard_arrow_up