Til innholdet

Testing av ny metode for å hindre kvalitetsfeil på tørrfisk ved kulde

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å fremskaffe dokumentasjon om ny behandling av hel fisk og filet kan hindre frostskader.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Kuldeperioder er en stor utfordring for tørrfiskprodusentene, og enkelte år gir frost i hengeperioden betydelige fryseskader på tørrfisken. 
I et tidligere prosjekt finansiert av FHF er problemstillingen kartlagt (FHF-900692).

Ny forskning har vist at man kan begrense typiske kuldeskader på tørrfisk når fisken oppbevares under definerte frysebetingelser.

Det trengs imidlertid mer dokumentasjon av forskjellige parametere før metoden kan implementeres hos bedriftene.


Målsetting ved prosjektet er å fremskaffe dokumentasjon om saltbehandling av hel fisk og filet kan hindre frostskader.

Prosjektet skal dokumentere om behandling har:

  • Effekt av ulike konsentrasjoner av saltlake og hengetid på kvalitetsfeil.
  • Samme effekt på filet, jfr. råskjær og rundfisk.
  • Effekt på å hindre fluer og derved kan utvide tørkesesong.


Prosjektet skal dokumentere beste praksis for metoden og gi veiledende retningslinjer for implementering av metoden, samt kost-nytte analyse.

Utlysningen har en økonomisk ramme på inntil 2 millioner kroner.

FHF tar sikte på finansiering av ett prosjekt.

keyboard_arrow_up