Til innholdet

Utlysning: Effektive seleksjonssystemer i pelagisk trålfiske

FHF lyser ut inntil 5. mill. NOK for å utvikle og teste ressursvennlige seleksjonssystemer som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i ulike fiskerier etter pelagisk fisk med trål.

Utvikle effektive seleksjonssystemer i pelagisk trålfiske og industritrål

FHF lyser ut inntil 5. mill. NOK for å utvikle og teste ressursvennlige seleksjonssystemer som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i ulike fiskerier etter pelagisk fisk med trål. I tillegg skal prosjektet teste Exluder som seleksjonssystem i både trålfiske etter pelagisk fisk og i industritrålfiske.

keyboard_arrow_up