Til innholdet

Utlysning: Industrielle konsepter for refreshed - produkter

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner for å kartlegge og optimalisere industrielle konsepter for refreshed - produkter av hvitfisk.

Bakgrunn og problemstilling

Stadig flere fiskeindustribedrifter har utviklet, eller holder på å utvikle, refreshed-produkter for hvitfisk. 
Bedriftene kan gjennom refreshed-konsepter oppnå lavere distribusjonskostnader, mer stabile leveranser, jevn og høy kvalitet og mulighet for merkevarebygging.

Fortsatt har bedriftene utviklingsløp knyttet til å forbedre egne konsepter for refreshed-produkter. I den forbindelse skal det gjennomføres en kartlegging av de industrielle prosessene for å identifisere tiltak for å optimalisere produksjon og kvalitet på refreshed-produkter. Det skal fokuseres på hvordan både råstoffkvalitet, produksjonsprosessen, innfrysing og tining påvirker kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet

Forskningsresultater som er relevant i forhold til refresh-produsjon av hvitfisk (råstoffkvalitet, innfrysing, tining, holdbarhet, etc.) skal beskrives gjennom en kunnskapsstatus på området.

 

 

keyboard_arrow_up