Til innholdet

Utlysning: Stabil pigmentering i laks

Utlysningen er en invitasjon til FoU-miljøer til å fremskaffe kunnskap som kan forbedre innfarging og gi stabil pigmentering av laksens muskulatur.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901642
Prosjektnr: 901623

NB! Endringer
På grunn av situasjonen alle er i gjøres endringer i tidsplanen for utlysningen.
Vi er klar over at utlysningen sier at endringer i teksten ikke skal skje etter 13.3., men på grunn av den ekstraordinære situasjonen gjør vi disse endringene nå.

Nye frister:
Frist for innlevering av søknad: 17. april kl. 14.00
Tilbakemelding om resultat:      8. mai

Oppstart etter dialog og avtale med FHF.

Pigmentering i laks er svært viktig for å opprettholde en god produktstandard på laks. Kunnskap fra denne forskningen skal sikre at kvalitet opprettholdes selv om nye fôrkilder tas i bruk. Forbruket av pigment i fôret har økt for å kompensere for lavere innfarging og årsakene til dette er sammensatt og vil være en oppgave for forskningen å finne ut av i et prosjekt. Endring i fôrsammensetning, økt håndtering som følge av lusebehandling og oksidativt stress har vært inne i diskusjonen om mulige forklaringer. Nå er det viktig for næringen å komme fram til en forklaringsmodell som kan gi grunnlag for sammensetning av fôr som er tilpasset laksens oppdrettsmiljø og gir en robust laks. Det er også grunn til å forvente at en bedre tilpasning vil gi bedring også for andre kvalitetsparametere.

Målet ved prosjektet er å fremskaffe kunnskap som kan forbedre innfarging og gi stabil pigmentering av laksens muskulatur.
Delmål:
• Kartlegging av mekanismer som styrer opptak, transport og omsetning av astaxanthin i laks.
• Avdekke hvordan komponenter i fôr påvirker opptak, transport og omsetning av astaxanthin i ulike organ og betydning av samspill mellom ulike næringsstoffer.
• Anvende resultatene til uttesting av fôrformulering(er) som kan forbedre innfarging av muskel.
• Et prosjekt må i tillegg til innfarging også ta høyde for å sikre viktige kvalitetsegenskaper i laks, fiskens robusthet i forhold til håndtering, sykdommer og bidra til en fôrsammensetning som er tilpasset laksens behov i dagens oppdrettsmiljø

 

keyboard_arrow_up