Til innholdet

Uttesting av aktuelle nye fôrråvarer med kommersielt potensial

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner til finansiering av nye forskningsprosjekter for uttesting av nye fôrråvarer.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901894
Prosjektnr: 901895

Mange peker på at mer bærekraftig fôr med lavere klimautslipp er en av faktorene som er avgjørende for at oppdrettsnæringen skal kunne vokse. Det er det siste året publisert to rapporter som gir gode oversikter over mulighetene til å produsere fiskefôr fra mange nye fôr-kilder:
Råvareløftet - hva skal laksen spise?
NCE-rapport – Future Feed Ingredients

Disse rapportene gir i liten grad oversikt over hvilke effekter nye fôrråvarer vil ha på fiskens prestasjoner, og dette er derfor fokus i denne utlysningen.
Det vil fremover bli et stort behov for mange kliniske studier for uttesting av nye fôrråvarer.

Denne utlysningen fokuserer på nye fôrråvarer som man allerede i dag vet har et stort kommersielt potensial. En tekno-økonomisk vurdering må derfor legges inn i søknaden slik at man får frem at den nye fôrråvaren lar seg teknisk oppskalere til et nivå som gjør den interessant som råvare til fôrproduksjon til laksenæringen. Økonomisk vurdering for en storskala produksjon må legges frem for å vise at valgt fôrråvare er en realistisk mulighet og i tillegg er det selvsagt avgjørende å dokumentere at valgt fôrråvare er bærekraftig.

Nye fôrråvarer er ofte kostbare slik at synliggjøring av mulige ekstra positive effekter på fiskens helse eller produktets verdi kan være avgjørende for at nye fôringredienser skal være lønnsomme.

Målsetting er uttesting av aktuelle nye fôrråvarer med kommersielt potensial.     

Flere ulike delmål er aktuelle:

-Effekt på vekst, fordøyelse og fôrutnyttelse 

-Effekt på overlevelse, generell helse og tarmhelse

-Effekt på filetkvalitet, f.eks. økt omega-3 innhold, bedre innfarging og mindre melaninflekker.  

Det er i tillegg en rekke avgrensninger og føringer i utlysningen som skal hensyntas.

keyboard_arrow_up