Til innholdet

Utvikling av automatisk løsning for innmating av saltfiskpalle til omlegging

FHF lyser ut inntil 2 500 000 NOK til utvikling av automatisk løsning for innmating av saltfiskpalle til omlegging innenfor FHFs PIB-ordning

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Næringen ønsker å se på systemer som kan effektivisere omlegging av saltfisk.

Omlegging består av mange manuelle og tunge operasjoner som utfordrer arbeidsmiljøet og bidrar til risiko for arbeidsskader. 
I tillegg til tunge manuelle operasjoner vil bl.a. salt havne på gulvet som ikke kan gjenbrukes og derved må manuelt fjernes, i tillegg til at det gjør gulvene glatte som igjen kan lede til uhell.

I FHF prosjekt 901667 Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser, ble det høsten 2021 installert en effektiv løsning hos en klippfiskprodusent, hvor det er montert en mekanisk løsning: En trommel som omlegger/splitter saltfiskpalle på et transportbånd har medført at kapasiteten har økt med 40% sammenlignet med manuell omlegging. Saltet samles under og gjør arbeidet lettere og tryggere.

For å opprettholde kapasitetsøkningen bør også innmatingen av saltfiskpalle i trommelen effektiviseres. En ny kontinuerlig omleggingsprosess vil kunne øke kapasiteten ytterligere for mindre klippfisk. Dette vil frigjøre arbeidskraft fra en gjentagende og ensidig operasjon og redusere slitasje på operatørene. Videre kan det bidra til reduserte lønnskostnader for bedriftene og økt kapasitet.

Målet med prosjektet er å utvikle en effektiv og automatisk løsning for innmating av saltfiskpalle i omleggingstrommelen.

Prosjektet har også som delmål å utvikle automatisk pallemater til trommel som regulerer fiskemengden inn, samt å sette sammen et system som sikrer god flyt ved omlegging av saltfisk.

keyboard_arrow_up