Til innholdet

Utvikling av effektive og skånsomme lossesystemer for levende snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle nye og forbedrede systemer for effektiv og skånsom lossing av levende snøkrabbe.

Snøkrabbe har vokst seg til å bli en svært interessant kommersiell ressurs.

På lik linje med kongekrabbe er det økonomisk interessant å levere snøkrabben levende da det gir flere muligheter for økt verdiskaping av tilgjengelig kvote.

Forsking viser at snøkrabbe skades lett ved feil håndtering og tåler lite fysisk belastning sammenliknet med kongekrabbe.

Det er derfor viktig å utvikle bedre systemer for lossing av levende snøkrabbe som kan bidra til å forbedret velferd og rasjonalisere arbeidet.

Målsetting er å utvikle kunnskap og teknologi for effektiv og skånsom lossing av levende snøkrabbe.

Mulige teknologier og metoder for skånsom og effektiv lossing av levende snøkrabbe skal kartlegges
To – tre teknologiske løsninger skal testes ut
Overlevelse og velferd v/ ulike lossestrategier skal registreres og analyseres 


Det tas sikte på å etablere ett prosjekt under utlysningen.

Varighet 2 år med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

Prosjektforslag som viser til tett samarbeid/ intensjonsavtaler om samarbeid mellom fiskefartøy som i hovedsak fisker levende snøkrabbe, industriaktør som tar imot og håndterer levende snøkrabbe og forskning vil bli prioritert.

keyboard_arrow_up