Til innholdet

Utvikling av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning for å utvikle av effektive omleggingsprosesser i produksjon av klippfisk for mindre størrelser

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Under korona pandemien har enkelte bedrifter sett klare endringer i forbrukeradferd i de tradisjonelle klippfiskmarkedene. Klippfisk av stor størrelse til et normalt godt betalende marked har blitt delvis rammet. Som en konsekvens av dette, har bedriftene måttet omstille seg til produksjon av mindre størrelse klippfisk, i hovedsak sei, som har referanse til et marked med noe lavere priser. Mindre enhetsstørrelse på fisken gir i tillegg større manuell arbeidsinnsats for å opprettholde
produksjonslinjens kapasitet. Marginene ved denne produksjon utsettes derfor for et betydelig press.

Omleggingsprosessen, hvor saltfisk flyttes fra paller over til tørkevogner er en operasjon som ofte kan være en flaskehals, da denne er manuelt utført.

En ny kontinuerlig omleggingsprosess vil kunne øke kapasiteten for mindre klippfisk, rasjonalisere arbeidsprosessen og bidra til miljø og forbedret HMS.

 

Målsettinger er å effektivisere omlegging av saltfisk sei av mindre størrelse på en skånsom måte og å utvikle kostnadseffektiv teknologi som fjerner og samle opp overflødig salt.

 

keyboard_arrow_up