Til innholdet

Utvikling av produksjonslinjer om bord for produksjon av forbrukerpakninger av kokt/rå reke

FHF lyser ut inntil kr. 2,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i havfiskeflåten i nært samarbeid med teknologileverandører

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Ombordpakking av reker består i dag av to hovedprodukter; kokte singelfrosne reker og ukokte blokkfrosne reker (industrireker). Singelfrosne reker blir sortert på størrelse og pakkes i kartonger på 5kg.
Det finnes også singelfrosne reker som er pakket om på land og som selges i forpakninger på 1 eller 2 kg.

Flåten ser et betydelig potensial i utvikling av konsumenttilpassede forpakninger som kan produseres på en effektiv måte om bord.
I forhold til dagens pakking av IQF er det behov for automatisering. Det vil være behov for ulike pakningsstørrelse for ulike vektklasser og det ønskes en fleksibel pakkelinje som pakker alt fra 1 til 5 kg. I tillegg ønskes det bedre nøyaktighet for veie-systemet slik at overvekt reduseres. Selv om det tidligere har eksistert ombordproduksjon av forbrukerpakninger så er ikke gammel teknologi god nok med tanke på å nå målsettingene.

Hovedmålsetning med et prosjekt er å utvikle et semiautomatisk pakkesystem for reker som kan pakke alt fra 1 til 5 kg esker om bord

Det vil og være en rekke med delmål som skal ivareta nødvendige krav til et system, bl.a. håndtering i båtens logistikksystem, lufttetthet, tilpasning til europall, nøyaktighetsgrad, bemanningskrav samt testing og feilretting.

keyboard_arrow_up