Til innholdet

Utvikling av snøkrabbeteiner

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å utvikle og forbedre teiner benyttet i fiske etter snøkrabbe.

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Fiske etter snøkrabbe med teiner har økt i omfang de siste årene og utgjorde 17% av eksportverdien av skalldyr i 2019. Det er flere problemstillinger ved dette fisket, de viktigste er:

  • Dårlig størrelsesseleksjon, noe som kan bidra til skade/kvalitetsforringelse, velferdsutfordringer og dødelighet på krabbe som sorteres ut på dekk og settes ut igjen.
  • Lav fangsteffektivitet, noe som medfører at en må benytte mange teiner for å oppnå lønnsomhet. Lenker på opptil 400 teiner er ikke uvanlig.
  • Teinene er sammensatt av lite miljøvennlige materialer.


Målsettingen med prosjektet er å utvikle og forbedre teiner som gir økt fangsteffektivitet, selektivitet og velferd.

Delmål er å:

  • Utvikle en effektiv og skånsom seleksjonsanordning for utsortering av undermålskrabbe på fiskedyp.
  • Øke fangsteffektiviteten for krabber over minstemålet.
  • Utvikle fluktåpninger som slipper ut fangsten i tapte teiner (hindre spøkelsesfiske).
  • Finne frem til mer miljøvennlige materialer og som gjør teinene enklere å resirkulere.

 

keyboard_arrow_up