Til innholdet

Utvikling av teknologi for automatisk trimming av makrellfilet

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB! Endringer
På grunn av situasjonen alle er i gjøres endringer i tidsplanen for utlysningen.
Vi er klar over at utlysningen sier at endringer i teksten ikke skal skje etter 14.3., men på grunn av den ekstraordinære situasjonen gjør vi disse endringene nå.

Nye frister:
Frist for innlevering av søknad: 4. mai kl. 14.00
Tilbakemelding om resultat:      1. juni

Oppstart etter dialog og avtale med FHF.

FHF lyser ut inntil 4,5 millioner NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot teknologibedrifter i nært samarbeid med norsk pelagisk konsumindustri.

For at norsk produksjon av makrellfilet skal kunne konkurrere med produksjon i lavkostland som Kina og Vietnam, må variable kostnader ved norske anlegg reduseres til et nivå som gir rom for en bærekraftig industriell produksjon.

I dagens produksjon er det størst arbeidsinnsats ved trimmebordet. Her er det også enkel teknologi som benyttes og ved automatisering kan belastningen på personell reduseres.  I tillegg er dette området på produksjonslinjen kostnadskrevende målt mot produsert filetvekt.

Målsetting for prosjektet vil være: Utvikling- eller tilpasning av teknologi for automatisert trimming av makrellfilet, eventuelt i kombinasjon med en forbedret renseteknologi i eksisterende filetmaskin.

keyboard_arrow_up