Til innholdet

Utvikling av teknologi for bedøvelse av laks og ørret.

FHF lyser ut inntil 8 mill. NOK innen FHFs PiB-ordning for å utvikle og dokumentere metoder og teknologi for en fiskevelferdsmessig tilfredsstillende bedøvelse før slakting av laks og regnbueørret.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

I dag benyttes det hovedsakelig 2 typer bedøvingsmetoder for laks, ørret og rensefisk. Disse er slagbedøving eller elektrisk bedøving.

Slakting av laks stiller tydelige krav til gode og effektive metoder for bedøving, slik at avlivingen blir utført på en fiskevelferdsmessig forsvarlig måte.

Under normale driftsbetingelser for slagbedøving, vil det meste av fisken bedøves ved de riggene som er fast installert til bedøving i dag. De få individene som ikke er blitt tilfredsstillende automatisk bedøvet, blir behandlet manuelt senere i produksjonslinjen. Det er flere årsaker til at noen individer ikke blir bedøvd på riggnivå. Bl.a. ser det ut til at noen årsaker skyldes feilaktig posisjonering og orientering av fisken i forkant.

For å nå målet om at all fisk skal bedøves automatisk, og minimere manuell bedøvelse, er det behov for videre utvikling av bedøvelses systemer for laks og regnbueørret. 

Målsetting med prosjektet er å utvikle ny, eller forbedre eksisterende, teknologi for å bedre bedøvelse av laks og regnbueørret samt dokumentere god bedøvelseseffekt.

keyboard_arrow_up