Til innholdet

Utvikling av teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK til å utvikle teknologi for fjerning av tykkfiskbein i makrellfilet. Teknologien skal søkes implementert i næringsbedrift.

FHF har sammen med pelagisk industri hatt en satsing over flere år med mål om å oppnå mer lønnsom filetering av makrell i Norge, den er kalt Pelagisk løft.

Satsingen har bidratt sterkt til at pelagisk konsumindustri har investert betydelige midler til anlegg for filetering av makrellfilet.
Fortsatt gjenstår det å løse konkrete punkter i produksjonslinjen for å styrke konkurransen mot tilsvarende produksjon i lavkostland.  

Teksturen til makrellfilet er bløt og tar lett skade ved fysisk håndtering. Det gjør det vanskelig å fjerne tykkfiskbein på en effektiv måte uten å skade kvaliteten på fileten.

Mål for prosjektet er å utvikle ny- eller tilpasse eksiterende teknologi for automatisk å kunne fjerne tykkfiskbein i makrellfilet uten å skade filetens skinnside.

keyboard_arrow_up