Til innholdet

Utvikling av teknologi for tining- og nedkjøling av makrell til filetering

FHF lyser ut inntil 3,5 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot pelagisk konsumindustri.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Produksjon av IQF-frosset makrellfilet stiller store krav til at råstoffet holder riktig temperatur før filetering. Temperaturen må være jevn gjennom hele fisken.  

Dersom råstoffet er frosset, må temperaturen heves til riktig temperatur. Dersom råstoffet er ferskt, må temperaturen senkes. Det har vist seg å være utfordrende å styre råstoffets temperatur og ha full kontroll på temperaturutviklingen helt fram til filetering, samtidig som krav til effektivitet og skånsom håndtering opprettholdes. Det er derfor viktig å få utviklet og testet alternativ teknologi til dette formålet.  

Målsetting er å utvikle ny teknologi, eller tilpasse eksisterende teknologi, for både tining og nedkjøling av rund makrell til filetering.

Teknologien skal:

  • Fungere til både tining (i tilfeller med frosset råstoff) og nedkjøling (i tilfeller med ferskt råstoff).
  • Ha løsninger for kontroll og effektiv styring av temperatur på råstoffet gjennom hele prosessen.
  • Være energieffektiv og ivareta kvaliteten på fisken.
  • Være skalerbart og ha en kapasitet på 35-40 tonn/døgn.
  • Ha løsning for automatisk vask.
  • Ha et plasseffektivt design.
  • Kunne lokaliseres utendørs.
  • Ivareta gjeldene krav til HMS.
keyboard_arrow_up