Til innholdet

Videreutvikle bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å videreutvikle trålfiske etter torskefisk med bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål

Bunntråling har fått økende negativ oppmerksomhet de siste årene, og det er nødvendig å dokumentere hvor og hvordan trålfisket foregår.

Noen av utfordringene med bunntrål er:

  • Det pågår en rekke internasjonale prosesser som kan få betydning for adgangen til å utøve trålfisket slik vi kjenner det i dag.
  • Høye bunkerspriser reduserer lønnsomheten.
  • Energiforbruk per kg. fanget fisk mht miljø
  • Bunnpåvirkning  
  • Fangstkontroll (seleksjon, mengde, fiskevelferd, kvalitet)
  • Regelverk

Pelagisk trål gir langt mindre miljøavtrykk enn bunntrål. Det vil aldri kunne erstatte bunntrål, men vil kunne være et positivt supplement for å redusere bunnberøring og kostnader ved drift generelt.
For at pelagisk trål i større grad kan tas i bruk er det behov for å dokumentere bruk av pelagisk trål i torskefiskeriene.

Målsettingen med prosjektet er å videreutvikle trålfiske etter torskefisk med bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål.

I tillegg er det flere delmål:

  • Utvikle nytt design av mer skånsomme bunntråler – optimalisere trål, wire og dører mht bunnberøring og energiforbruk per kg fisk.
  • Utvikle tekniske/ akustiske løsninger for å ha kontroll med bunnberøring.
  • Tilrettelegging og dokumentasjon for lovlig bruk av flytetrål.
keyboard_arrow_up