Til innholdet

Videreutvikle bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål

FHF lyser ut inntil 10 mill. NOK for å videreutvikle trålfiske etter torskefisk med bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bunntråling har fått økende negativ oppmerksomhet de siste årene, og det er nødvendig å dokumentere hvor og hvordan trålfisket foregår.

Noen av utfordringene med bunntrål er:

  • Det pågår en rekke internasjonale prosesser som kan få betydning for adgangen til å utøve trålfisket slik vi kjenner det i dag.
  • Høye bunkerspriser reduserer lønnsomheten.
  • Energiforbruk per kg. fanget fisk mht miljø
  • Bunnpåvirkning  
  • Fangstkontroll (seleksjon, mengde, fiskevelferd, kvalitet)
  • Regelverk

Pelagisk trål gir langt mindre miljøavtrykk enn bunntrål. Det vil aldri kunne erstatte bunntrål, men vil kunne være et positivt supplement for å redusere bunnberøring og kostnader ved drift generelt.
For at pelagisk trål i større grad kan tas i bruk er det behov for å dokumentere bruk av pelagisk trål i torskefiskeriene.

Målsettingen med prosjektet er å videreutvikle trålfiske etter torskefisk med bunntrål og dokumentere bruk av pelagisk trål.

I tillegg er det flere delmål:

  • Utvikle nytt design av mer skånsomme bunntråler – optimalisere trål, wire og dører mht bunnberøring og energiforbruk per kg fisk.
  • Utvikle tekniske/ akustiske løsninger for å ha kontroll med bunnberøring.
  • Tilrettelegging og dokumentasjon for lovlig bruk av flytetrål.
keyboard_arrow_up