Til innholdet

Videreutvikling av bunntrål-gir (semisirkel-gir)

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt, innenfor FHFs PIB-ordning.

Bunntråling er en fangstmetode som oppleves som utfordrende når det gjelder risiko for negativ bunnpåvirkning.
Det er derfor avgjørende at det rettes innsats mot både å dokumentere den reelle påvirkningen, og også utvikle teknologi som kan redusere eventuell negativ bunnpåvirkning.

Testing av såkalt semisirkel-gir har gitt bedre fangst og vært mer skånsom mot havbunnen enn standard rockhopper-gir.
De gode resultatene har skapt stor interesse i trålnæringen, selv om forsøket også viste at det er en rekke tekniske detaljer som bør løses før semisirkel-giret blir til et kommersielt produkt.

Ettersom en nedtrapping av CO₂-kompensasjonen og en opptrapping av CO₂-avgiften står på dagsorden for fiskeflåten, vil det være grunnleggende viktig å finne fram til nye teknologier som kan effektivisere fisket, redusere forbruket av drivstoff og redusere miljøpåvirkning.   

 

Målet med prosjektet er å videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt.

Kravspesifikasjon skal utarbeides
Kontrollerte småskalaforsøk i testtanken mht geometri og funksjonalitet skal gjennomføres.
Eksiterende tekniske detaljer som i dag fører til rivning av nota og slitasje av vingene skal løses.
Giret skal testes på feltet og funksjonalitet skal dokumenteres.
Iterative optimaliserings prosesser skal kjøres.

keyboard_arrow_up