Til innholdet

Videreutvikling av bunntrål-gir (semisirkel-gir)

UTLYSNINGEN ER AVLYST

Utlysningen er avlyst

NB!
Utlysningen på videreutvikling av bunntrål-gir (semisirkel gir) er avlyst. FHF har fått informasjon om at det foreligger en patentsøknad for giret som var tema for utlysningen, og en reell konkurranse om prosjekt på det er da ikke mulig. Informasjonen er mottatt før evaluering av innkomne søknader ble initiert og FHF benytter derfor retten til å avlyse utlysningen i tråd med forbeholdet som er spesifisert i utlysningenFHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt,
innenfor FHFs PIB-ordning.

Bunntråling er en fangstmetode som oppleves som utfordrende når det gjelder risiko for negativ bunnpåvirkning.
Det er derfor avgjørende at det rettes innsats mot både å dokumentere den reelle påvirkningen, og også utvikle teknologi som kan redusere eventuell negativ bunnpåvirkning.

Testing av såkalt semisirkel-gir har gitt bedre fangst og vært mer skånsom mot havbunnen enn standard rockhopper-gir.
De gode resultatene har skapt stor interesse i trålnæringen, selv om forsøket også viste at det er en rekke tekniske detaljer som bør løses før semisirkel-giret blir til et kommersielt produkt.

Ettersom en nedtrapping av CO₂-kompensasjonen og en opptrapping av CO₂-avgiften står på dagsorden for fiskeflåten, vil det være grunnleggende viktig å finne fram til nye teknologier som kan effektivisere fisket, redusere forbruket av drivstoff og redusere miljøpåvirkning.   

 

Målet med prosjektet er å videreutvikle semisirkel-giret til et kommersielt produkt.

Kravspesifikasjon skal utarbeides
Kontrollerte småskalaforsøk i testtanken mht geometri og funksjonalitet skal gjennomføres.
Eksiterende tekniske detaljer som i dag fører til rivning av nota og slitasje av vingene skal løses.
Giret skal testes på feltet og funksjonalitet skal dokumenteres.
Iterative optimaliserings prosesser skal kjøres.

keyboard_arrow_up