Banner Image

Motta nyheter på mail

Register deg her for å motta nyheter som publiseres på www.fhf.no fortløpende på mail.

Om du velger å motta ALLE nyheter, inkluderer dette ikke kun havbruk og villfisk, men også områder som sjømat og helse, marint restråstoff, markedsadgang og sameksistens, der prosjekter på tvers gir synergieffekter og mer nytte for næringen.

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 921 995 121