Til innholdet

Bred satsing på automatisering

FHF setter nå i gang et bredt løft for å bedre lønnsomheten i flåte og industri gjennom automatisering, flere forskjellige prosesser skal utfordres gjennom nye FoU-prosjekter.

Foto: Baader
Maskin

Økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom automatisering er et viktig tema i norsk fiskerinæring, det gjelder i tradisjonell hvitfiskindustri og det gjelder i både tørrfisk- og klippfisknæringen. Med økende behandling, bearbeiding og produksjon ombord gjelder det også flåteleddet.

FHF har over flere år hatt satsinger på automatisering og det har bidratt til en stadig økende grad av automatisering, med bedret lønnsomhet.
Og selv om mye er oppnådd, er det fortsatt prosesser i produksjonen som gjenstår.

Denne type utvikling skjer stegvis, hele produksjonskjeden består av mange enkeltprosesser og man innretter konkrete utviklingsprosjekter for å løse den enkelte prosess. 

Nå starter en satsing der det iverksettes en serie med prosjekter som har det til felles at de for en stor del er innrettet på innmating.
Satsingen består av fire separate utlysninger som har som mål å bidra til følgende:

Automatisering av råstofflogistikk i havfiskefartøy

Automatisk mating av produksjonsmaskiner i hvitfisknæringen

Effektive løsninger for legging av flekket fisk i saltkar

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk


Du finner den enkelte utlysning i linkene over, og du finner dem samlet her:

Utlysninger

Disse prosjektene vil være viktige bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom automatisering.

 

keyboard_arrow_up