Til innholdet

HAVPLAST prosjektet presenteres på Forskningsdagene i morgen

Forskningsprosjektet HAVPLAST er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierings (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen.

Skjermbilde (2) (1)
← Se flere resultater
Prosjekt:
901518

Prosjektet som er initiert av næringen selv og finansiert av FHF er ledet av SALT, og gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning og aktører i sjømatnæringen – både innen havbruk og fiskeri.


HAVPLAST bidrar med ny kunnskap om omfang og årsaker til plastforsøpling fra fiskeri og oppdrett til havmiljøet, og fremmer konkrete forslag til forebyggende tiltak.


I samarbeid med Salten Aqua presenterer SALT og Nordlandsforskning funn og resultater fra prosjektet og inviterer til dialog:


Fredag 27. september kl 11 på Salmon Center i Bodø


HAVPLAST bidrar blant annet med nye data om mengden mikroplastutslipp fra fôrslanger i oppdrett som indikerer at slike utslipp er lavere enn tidligere antatt. Prosjektet dokumenterer også plastavfall på avveie fra oppdrett, og presenterer grove estimater for omfanget av plastforsøpling fra fiskeri langs kysten.

Les mer om arrangementet: Havplast – utfordringer og løsninger i sjømatnæringen


Påmelding av hensyn til beverting: hilde@salt.nu

keyboard_arrow_up